REGULAMIN SKLEPU/ POLITYKA PRYWATNOŚCI - RODO

REGULAMIN SKLEPU

I. Warunki ogólne

1. Sklep internetowy, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.amsterdamka.pl, umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.

2. Sklep www.amsterdamka.pl jest prowadzony przez firmę:

EMRO z siedzibą w Paczewie (woj. lubleskie)

NIP 539-148-25-423. Adres do korespondencji: 

EMRO  
ul. Piwonia 48

21-200 Parczew

tel. : +48 535 29 55 29

e-mail: sklep@amsterdamka.pl


4. Zakup w sklepie internetowym www.amsterdamka.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

II. Procedura składania i realizacji zamówień

5. W celu dokonania zamówienia należy:

a) umieścić wybrany produkt w koszyku za pomocą przycisku "Dodaj do koszyka"

b) wyświetlić zawartość koszyka

c) w przypadku posiadania przyznanych przez administratora sklepu kodów rabatowych należy wpisać kod we właściwe pole i zatwierdzić przyciskiem "Dodaj"

d) zamówienia można składać zakładając stałe konto użytkownika lub jako "Gość". W obu przypadkach niezbędne jest podanie adresu dostawy oraz danych kontaktowych (telefon oraz adres e-mail)

e) potwierdzić zapoznanie się z Regulaminem sklepu

f) wybrać sposob dostawy oraz metodę płatności

g) potwierdzić zamówienie (przycisk podświetli się po prawidłowym wypełnieniu wymaganych pól)


6. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu, pod którym będzie można potwierdzić złożenie zamówienia.

7. Zamówienie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 12:00, w soboty, niedzielę oraz święta - będą realizowane następnego dnia roboczego.

8. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, firma EMRO zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

9. Zamówienia, w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe (nieistniejący e-mail lub brak telefonu ) nie będą rozpatrywane.

10. Firma EMRO zastrzega sobie prawo do wstrzymania zamówień wzbudzających wątpliwości.

11. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym www.amsterdamka.pl podane są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek vat). Klienci zagraniczni z obszaru Unii Europejskiej po utworzeniu konta otrzymują podgląd wyłącznie cen netto (sprzedaż w cenach netto może nastąpić wyłącznie w drodze wewnątrzwspólnotowej dotawy na rzecz odbiorców legitymujących się nr vat UE)

 

12. Przy zamawianiu towaru drogą wysyłkową należy uwzględnić również koszty dostawy uzależnione od wagi/gabarytów produktu oraz wybranej opcji płatności (płatność z góry/pobranie). Koszty dostawy widoczne są po dodaniu towaru do koszyka. 

13. Firma EMRO wystawia paragon lub na życzenie fakturę vat na zakupiony towar, które stanowią dowód zakupu. W przypadku zakupu roweru używanego dowód zakupu stanowi dokument faktura-procedura marża.

14. Towar jest wysyłany do Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej oraz Poczty Polskiej. Przesyłki są odpowiednio zabezpieczone oraz ubezpieczone (szczegółowy opis procedury wysyłki znajduje się w zakładce Wysyłka)

15. Klient ma możliwość odbioru osobistego zamówionego towaru w jednym z naszych punktów odbioru osobistego, po wcześniejszym potwierdzeniu dostępności towaru.

16. Zamówienia z opcją płatności przy odbiorze, których cena przekracza równowartość 2000 PLN będą realizowane po przedpłacie w wysokości min. 5% ceny zamówienia. Firma EMRO zastrzega sobie możliwość indywidualnego określenia warunków dostawy.

 

III. Zwrot towaru, reklamacja, odstąpienie od umowy

17. Klient ma prawo dokonać zwrotu towaru (odstąpić od umowy) zamówionego drogą wysyłkową w ciągu 14 dni od dnia realizacji zamówienia (odebrania przesyłki) bez podawania jakiejkolwiej przyczyny. Towar należy odesłać zapakowany i zabezpieczony w postaci, w jakiej został dostarczony do Klienta na adres siedziby firmy EMRO.  Wraz z odstąpieniem od umowy Kupujący przesyła stosowne oświadczenie (na adres siedziby wraz ze zwracanym towarem lub mailowo na adres sklep@amsterdamka.pl). Wzór oświadczenia znajduje się poniżej. Nie spełnienie wyżej wymienionych warunków skutkować może odmową przyjęcia zwrotu.

18. Firma EMRO zobowiązuje się dokonać rozliczenia z tytułu zwrotu w ciągu 14 dni od dnia dostarczenia prawidłowo odesłanego towaru. Rozliczenia będą dokonywane poprzez przelew na wskazane przez Klienta konto lub przekazem pocztowym na wskazany adres. Firm EMRO zobowiązuje się do zwrotu wszelkich otrzymanych od Kupującego płatności

19. Koszty przesyłki zwrotnej obciążają Klienta i nie podlegają zwrotowi. Firma EMRO zastrzega, że nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

 

 

WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY:

 

[DANE SPRZEDAJĄCEGO]
…………………………….
…………………………….
…………………………….

Ja……………………………….niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ……….…………………………………………………………………………………………………………., numer zamówienia/paragonu/faktury (niepotrzebna skreślić) ……………………………………… .
Data zawarcia umowy to ………………………………………., data odbioru ……………………………………………….… .Imię i nazwisko………………………………………………………….
Adres …..…………………….……..…………………………………….
Data………………………………………………………………………….
…….……………………………………………………………………
Podpis (tylko jeżeli formularz jest wysłany w wersji papierowej)
 

 

Opis procedury reklamacyjnej:

 1. Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem sklep@amsterdamka.pl , lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
  1. imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
  2. datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
  3. przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
  4. wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
 2. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 3. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
 4. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej

IV. Metody płatności

Sklep amsterdamka.pl udostępnia następujące metody płatności:

1. płatność gotówkowa - dla zamówień z odbiorem osobisty w punkcie stacjonarnym oraz wysyłkowych pobraniowych (kurierskich i pocztowych)

2. płatność przelewem tradycyjnym (bankowym, pocztowym) - dla zamówień z odbiorem osobisty w punkcie stacjonarnym oraz wysyłkowych płatnych z góry (kurierskich i pocztowych)

3. szybkie płatności online obsługiwane przez system transakcyjny PayU - dla zamówień wysyłkowych płatnych z góry (kurierskich i pocztowych).

POLITYKA PRYWATNOŚCI - RODO

Na podstawie: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1).

Niniejszym informujemy, że przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe. Szczegóły dotyczące tego zagadnienia znajdują się poniżej.

I Administrator danych osobowych

Jako firma EMRO Emilia Ostrowska z siedzibą w Parczewie, (ul. Polna 65/26, 21-200 Parczew) NIP: 539-148-25-42, Regon: 060739539 oświadczamy, że jesteśmy Administratorem Pana/Pani danych osobowych.

II Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pan/Pani  skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw w formie elektronicznej poprzez adres e-mail: sklep@amsterdamka.pl oraz pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.

III Cele i podstawy przetwarzania

Pana/Pani dane osobowe przetwarzamy:

· W celach analitycznych doboru wyrobów/usług do potrzeb naszych klientów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi sprzedaży i posprzedażowej, w tym reklamacji, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

· W celu badania satysfakcji klientów i określania jakości naszej obsługi, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

·W celu oferowania Pani/Panu lub Organizacji, której przedstawicielem jest Pan/Pani,  przez nas produktów i usług, w tym dobierania ich pod kątem Pana/Pani potrzeb z pomocą profilowania, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

IV Kategorie danych, które przetwarzamy

Będziemy przetwarzać następujące kategorie Pana/Pani danych:

Podstawowe dane identyfikacyjne związane z prowadzoną przez nas działalnością: imię i nazwisko, adres osoby zamawiającej produkty lub usługi, imię i nazwisko oraz adres dostawy produktów lub usług, telefon kontaktowy (stacjonarny, komórkowy), wiek i płeć osoby zamawiającej produkty lub usługi, adres e-mail ( art. 14.1.d. RODO).

V Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy Pana/Pani  danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

VI Okres przechowywania danych

Pana/Pani  dane pozyskane w związku ze współpracą/zawarciem umowy o współpracy przetwarzamy maksymalnie przez okres 10 lat od daty zakończenia wykonywania umowy w związku z dochodzeniem roszczeń wynikających z jej realizacji lub jeśli Pan/Pani  zgłosi sprzeciw względem ich przetwarzania,  w tym celu cofnie Pan/Pani zgodę (punkt XI klauzuli), jeśli przetwarzaliśmy je na podstawie współpracy/umowy współpracy  lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały (Zgodnie z art. 13.2.a i 14.2.a RODO).

VII Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie przez Pana/Panią danych jest dobrowolne. Jeżeli nie poda Pan/Pani  danych nie będziemy mogli dalej, poprzez kontakt z Panem/Panią, współpracować.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu, sprostowania, usunięcia, przeniesienia oraz ograniczenia przetwarzania danych przez administratora, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.Przysługuje Pani/Panu prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych przez administratora.

VIII Informacja o źródle danych

Pana/Pani dane uzyskaliśmy od Pani/Pana w ramach prowadzonej współpracy/umowy o współpracy.

IX Klauzula informacyjna o prawie do cofnięcia zgody

W każdej chwili ma Pan/Pani prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pana/Pani zgody przed jej wycofaniem.

X Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być: przewoźnicy lub ich pośrednicy realizujący dostarczenie przesyłek, podmioty świadczące usługi płatności elektronicznych lub za pośrednictwem kart płatniczych, dostawcy IT, usługodawcy w zakresie działań księgowych oraz prawnych


Śledź nas na Facebooku